International Fiscal Association, Suomen osasto r.y. on rekisteröity yhdistys, jolla on noin 330 jäsentä. IFA:n Suomen osaston tarkoituksena on edistää julkiseen talouteen, erityisesti kansainväliseen ja vertailevaan vero-oikeuteen sekä verotuksen taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää tutkimusta ja kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi IFA:n Suomen osasto järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, julkaisee vero-oikeudellisia julkaisuja, antaa lausuntoja sekä edistää ja tukee jäsentensä osallistumista IFA:n kongresseihin ja muuhun toimintaan.

What is IFA?