International Fiscal Association, Suomen osasto r.y. on rekisteröity yhdistys, jolla on noin 310 jäsentä. IFA:n Suomen osaston tarkoituksena on edistää kansainvälisten verokysymysten tutkimusta ja ulkomaisen vero-oikeuden tuntemusta Suomessa sekä Suomen vero-oikeuden tuntemusta ulkomailla ja olla suomalaisten jäsentensä yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi IFA:n Suomen osasto järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, julkaisee vero-oikeudellisia julkaisuja, antaa lausuntoja sekä edistää ja tukee jäsentensä osallistumista keskusjärjestö IFA:n kongresseihin ja muuhun toimintaan.

Lue lisää IFA:n keskusjärjestöstä.